ljekovitamockurana7

Menu

Čuvaj te se

KLONI TE SE 

Glasnog zijevanja, podrigivanja, kihanja, 
Bilo kakvih zapisa, pogotovo onih koji se nose oko vrata, ispod pazduha, na ruki,.... 
Ne propuštajte nijedan namaz, i gledajte da jih obavljate u džematu, 
Ne nosite odječe upadljivih boja, pogotovo crvene (šejtan voli crveno) 
Ne zaboravite prije jela proučiti bismillu, ne jedite lijevom rukom 
Izbacite iz mjesta boravka bilo kakvo zvono, slike, kipove (sve što ima oči)... 
Ne oholite se i ne slijedite strasti svoje 
Ne pijte ono što opija 
Žena neka se pokrije 
Otvaranjem vrata i prozora proučite bismillu 
Nemojte se rukovati sa ženama koje možete oženiti, niti se mogu žene rukovati sa muškarcima ako se mogu udati sa njiha 
Pripazite na dizanje glasa, uvijanja u hodanju, (pogotovo žene), muškarci nenosite zlata, žene nek ne čupaju obrva jer one koje to rade Allah d.ž. jih proklinje, 
Ne ostavljajte hrane ili vodu a da to ne pokrijete bismillom, 
Ne ostavljajte upaljeno svijetlo dok spavate 
Ako več jedete crveni ili bijeli luk ne približivajte se džamiji, 
Nipošto nedržite hajvana u kuči (psa) 
Ne unosite previše namještaja u kuču (Muhammed a.s. je rekao: »Jedan ležaj za čovjeka, jedan za njegovu ženu, i treči za gosta, dok je četvrti za šejtana«) 
Ne pretjerujte u hrani i piču, 
Ako dijete padne sa visine ili ako vas na putu zadesi noč obavezno proučite bismillu, ne mokrite na mračnom mijestu prije nego proučite zaštitu 
Ne udarajte dijeteta u kupatilu, i pazi te da vam (dijete) ne padne u njemu, pa makar to bilo u igri, 
Prije spavanja upalite svjetlo u kupatilu i zatvorite vrata bismillom 

Zaštita kuče od zla šejtana 

Uklonite sve slike što imaju oči, sve kipove, zvonove, i sve što ima na sebi krst. 
Izvedite psa pred kuču i ne u nju. 
Dobro očistite kuču od svake nečistoče...... 
Proučite u svakoj sobi ezan, osim kupatila 
Pripremite vodu i na nju proučite sljedeče: 

Fatihu, ajetul-kursi, završetak sure El-Beqare, početak sure Jasin, (pa do: Fehum laa jubsiruun., početak sure Es-Saffat, (pa do: Humu-l-jevme musteslimuun), suru Er-Rahman, suru Tebareke, suru El-Burudž,suru Ez-zilzal 7x, suru El-Humeze 7x, El-Kafirun 3x, Ihlas 3x, Feleq 3x, Nas 3x, Ezan 3x 

Ovom vodom poprskaju se stubovi kuče, osim kupatila, počevši od vrha ka niže, i kružno po plafonu kuče. Tako raditi najmanje 7-11 dana, 

FaLang translation system by Faboba