ljekovitamockurana7

Menu

Ibn Tejmijje o Rukji

ŠTA ŠEJHUL-ISLAM IBN TEJMIJJE KAŽE O KUR'ANSKOJ RUKJI

 

Šejhul-islam Ibn Tejmijje, rhm., kaže: ''Poslanik, s.a.v.s., učio je rukju, kako sebi tako i drugome, ali nije tražio da mu se uči rukja. Učenje rukje sebi i drugome spada u jednu vrstu dove za sebe ili za drugoga, što je u osnovi nareðeno i propisano djelo..

 

 

Svi poslanici su tražili od Allaha, dž.š., i molili su Mu se, kako nam to spominje Allah, dž.š., u slučaju Adema, a.s., Ibrahima, a.s., Musaa, a.s., i ostalih.“ (Pogledaj: Medžmu'ul-fetava, 1/182.Šejhul-islam Ibn Tejmijje, rhm., kaže: ''Rukja je jedna vrsta dove, i Poslanik, s.a.v.s., učio je rukju kako sebi tako i drugima, ali ni od koga nije tražio da mu uči rukju!“ (Pogledaj: Medžmu'ul-fetava, 1/328.

 

 


Šejhul-islam Ibn Tejmijje, rhm., kaže: ''Poslanik, s.a.v.s., učio bi sljedeću dovu, prilikom rukje bolesnom: 'Rabbenallahul-lezi fis-sema'i, tekaddese ismuk; emruke fis-sema'i vel-erdi; kema rahmetuke fis-sema'i fedž'al rahmeteke fil-erdi. Igfir lena hubena ve hatajana; ente rabbut-tajjibin. Enzil rahmeten min rahmetik, ve šifa'en min šifa'ik 'ala hazel-vedže'i fejebre' –

 

'Gospodaru naš Koji si na nebesima, sveto je Tvoje ime. Vlast je Tvoja na nebesima i na Zemlji. Kako Ti je milost na nebesima, daj nam je i na Zemlji. Oprosti nam grijehe i greške, Ti si Gospodar dobrih. Spusti milost od milosti Tvoje, i lijek od lijeka Tvoga na ovu bol kako bi nestala!' (Sunen, Ebu Davud, br. 3892.).“ (Medžmu'ul-fetava, 3/139.Šejhul-islam Ibn Tejmijje, rhm., kaže: ''Rukja je jedan od najjačih lijekova zbog toga što je to duševni lijek (deva'un ruhani).“ (Pogledaj: Medžmu'ul-fetava, 4/265.Šejhul-islam Ibn Tejmijje, rhm., kaže: ''Od Poslanika, s.a.v.s., potvrðeno je da je rekao: 'Najzaslužniji rad za koji možete uzeti novac jeste Allahova Knjiga.' (Sahihul-Buhari, 2156.) Hadis se odnosi na učenje rukje.'' (Pogledaj: Medžmu'ul-fetava, 18/128.Šejhul-islam Ibn Tejmijje, rhm., kaže: ''Nekada se čovjek može izliječiti i bez korištenja klasičnih lijekova, i to pomoću učenja dova ili rukje koja je jedan od dva najjača lijeka!'' (Pogledaj: Medžmu'ul-fetava, 24/268.Šejhul-islam Ibn Tejmijje, rhm., kaže: ''Dozvoljeno je uzeti nadoknadu za proučenu rukju. Ovog stava bio je imam Ahmed, rhm.'' (Pogledaj: El-Fetava el-Kubra, 5/407.)

 

Pripremio: Sead ef. Jasavić

FaLang translation system by Faboba