Ljekovita
Moć
Kur'ana

Ovdje možete pročitati neke od isječaka iz knjige Ljekovita Moć Kur’ana ili nabaviti kompletnu knjigu u elektronskom formatu.

O KnjiziKnjiga Ljekovita Moć Kur’ana je prvobitno objavljena 2007. godine i u tom periodu je bila jedno od prvih djela na bosanskom jeziku koja su tretirala tematike poput rukje, hidžame, džina i sihra.

U svakom obrađenom poglavlju, kao šerijatski izvori, korišteni su Kur’an, Sunnet i govor uleme.

Zahvaljujući jednostavnom stilu pisanja, tekst je veoma razumljiv, čak i za čitaoce koji nisu upućeni u tematiku o kojoj autor piše.

Knjiga je naišla na pozitivne kritike i recenzije od eminentnih stručnjaka iz oblasti liječenja Kur’anom, te je, pored ostalih djela iz ove kategorije, dostigla respektabilan status i popularnost. U procesu je prevod knjige na engleski, urdu i turski jezik.

Od 2021. godine knjiga je dostupna i u elektronskoj formi koju je moguće nabaviti na ovoj web stranici.

O AutoruSenad Kovačević je učač šerijatske rukje i hidžama terapeut sa višegodišnjim iskustvom. Jedan je od prvih autora s područja Balkana koji su pisali o metodama duhovnog liječenja koje je u skladu sa šerijatskim propisima.

Rođen je 1975. godine u Bihaću, gdje je i odrastao, te završio osnovno i srednje obrazovanje.

2007. godine se seli u Australiju gdje i danas živi i djeluje.

Stekao je tri idžazetname iz oblasti liječenja Kur’anom, kao i certifikat sa International Hijama Institute i diplomu hidžama terapeuta na Hijama Nation Academy. Iza sebe ima 20 godina rada na ovim poljima.

Od 2012. do 2015. godine pohađa školu arapskog jezika gdje dobija certifikat za treći nivo arapskog jezika. 2016. godine upisuje studij na Islamic University of Indonesia na smjeru Islamsko Misionarstvo – Dawah kojeg završava 2020. godine. 2018. godine upisuje studij alternativne medicine na Indian Board of Alternative Medicines kojeg završava 2021. godine.

Kroz svoju školu hidžame bavi se edukacijom i mentorstvom budućih hidžama terapeuta.

Recenzije

Dragi čitatelji, pred Vama je izuzetno dobro, sažeto i stručno urađena knjiga, prvjenac brata Senada Kovačevića, koji je, nadahnut željom, da u ime Gospodara Kjabe, pomogne vjernicima Muslimanima u razotkrivanju i liječenju - isključivo i jedino Kur'anom Časnim - od crne magije (sihr) i koji je zasigurno utrošio mnogo truda u zadnje dvije - tri godine, da bi nama prezentirao ovako kvalitetno djelo.

Senad Kovačević je nadasve divan primjer da liječenje Kur'anom nije samo privilegija standardne uleme sa islamskom školskom naobrazbom, već da se, uz oslonac na Gospodara ljudi i džina i uz potrebno šerijatsko znanje, napor i trud i "outsideri" itekako mogu uhvatiti u koštac sa temama ove vrste kao i sa liječenjem Kur'anom Časnim, onako kako nam je to vjerodostojno prenešeno od najboljih generacija Ummeta!

Želim sa radošću naglasiti, da knjiga "Ljekovita moć Kur'ana" može poslužiti kao stručni priručnik, kako pionirima na ovom polju i u našim medresama, tako i oboljelima, da bi upoznali svoj hal i pronašli put do samoizlječenja, Allahovom Voljom.

S toga, najsrdačnije preporučujem izdavačima štiva međ' dva uveza ove knjege, kao i čitateljima studiozno iščitavanje i izučavanje ovdje napisanog uz dovu i nadu autoru, da je ovo tek njegov početak u, ako Bog da, nizu ovakvih djela. Amin!

hafiz Fuad Abdullah Seferagić

Došlo je u predajama, kada je Poslanik a.s bio na Mi'radžu, došli su mušrici pa rekoše Ebu Bekru:

"Ovaj tvoj Poslanik sada govori da je otišao do Jerusalima, uzdigao se na nebesa, obišao ih, vidio Džennet i Džehennem i vratio se i to sve u dijeliću noći"!

A Ebu Bekr sasvim smireno im odgovori: "Ako je to rekao Muhammed onda je to istina!"

Pripala mi je čast da mogu na ovaj način kazati nešto o djelu Ljekovita Moć Kur’ana čiji je autor šejh Senad Kovačević. Prvo što para oči kada uzmemo neko djelo u rukama jeste njegov autor. Djelo koje vidite pred vama, Ljekovita Moć Kur’ana, autora šejha Senada Kovačevića, je oličje iskrenosti i vjerodostojnosti i bez sumnje mogu kazati da djelo koje nosi njegovo ime, kao što spomenuh u predhodnoj predaji, dovoljno je kao preporuka svima nama da ga imamo u svojim bibliotekama.

Takvim ga smatramo, a Allah će nas sve obračunavati. Čitalac ovog djela lahko će uvidjeti da autor daje iskreno znanje na temu liječenja Kur'anom i hidžamom, koje crpi iz Kur'ana i sunneta Poslanika a.s., te izjava eminentnih učenjaka ovog ummeta.

Mehmedalija ef. Karamujić

Pisac ove veoma lijepe knjige, Senad Kovačević, mi je ukazao čast i zamolio me da je pregledam i o njoj napišem par redova. Njena tematika je nešto što je danas veoma rašireno i čime se i sam, Allahovom odredbom, bavim. To je takođe veoma široko i zanimljivo područje o kome na našem već ima nekoliko djela, što originalnih što prevedenih.

Knjiga koju čitaoci imaju pred sobom je jedno od najljepših djela o ovoj temi koje sam imao prilike da čitam na bosanskom jeziku. Njen pisac je koncizno i stručno objasnio osnovna poglavlja o rukji i hidžami kako bi ih predstavio čitaocima koji nemaju dublje znanje o toj tematici. I ne samo to, već je ona veoma koristan priručnik i za one koji se time već bave i imaju određena iskustva.

Ovu knjigu preporučujem svakom čovjeku da bi se upoznao sa osnovnim načelima liječenja Kur’anom i hidžamom i da bi dobio nekakvu opću predstavu svijeta koji mi ne vidimo, a itekako je stvaran, svijeta džinnskog.

Takođe preporučujem bolesnima na području Australije da se obrate našem bratu koji ima potrebno znanje i iskustvo na ovom području. Zbog ta dva segmenta sam mu lično za liječenje Kur'anom dao idžazetnamu(dozvolu) koju sam ja dobio od učenih na tom polju, što potvrđuje njegovu stučnost i umješnost.

kurra hafiz Admir Husić

  Riječ Autora  Kur’an je mu’džiza koju je Allah dž.š. objavio Svom poslaniku Muhammedu a.s. da bude blagoslov i spas cijelom čovječanstvu. Kur’an nije samo uputa za ljude već je Allah dž.š. učinio Kur’an lijekom za duhovna i tjelesna oboljenja. Kur’an nam pomaže da rješavamo ovosvjetske probleme, liječimo bolesti poput sihra, uroka očiju i druge bolesti.

  Kaže Uzvišeni Allah u Kur’anu:

  I koji me, kad se razbolim, liječi.” (Šu’ara, 80)

  I u suri El-Isra Allah dž.š. kaže: “Mi objavljujemo u Kur’anu ono što je lijek i milost vjernicima, a nevjernicima on samo povećava propast.”’ (El-Isra, 82)

  Allah dž.š nam jasno daje do znanja da su kur’anske riječi ‘šifa’ lijek i ako se sa punim uvjerenjem i ubjeđenjem koriste biće, Allahovom voljom, lijek. 

  Ipak, ovo nikako ne znači da se zanemare druge forme liječenja koje omogućava savremena medicina i lijekovi. Naprotiv, primjenjivanje i drugih načina, onoga što ne vodi u grijeh, preporučuje i sunnet (praksa) poslanika Muhammeda a.s. koji je jednom prilikom i rekao u sahih hadisima:

  “Za svaku bolest postoji lijek, pa ako se primjeni lijek za bolest, izliječit će se uz Allahovu, dž.š., pomoć.”

  Zaista, Onaj Koji je stvorio bolesti – stvorio je za njih i lijek.

  Na osnovu navedenog se vidi da islamsko učenje podržava sve načine liječenja, s tim da se ne čini grijeh, jer je Allah dž.š. ostavio lijek za svaku bolest. Ljudima je ostavljeno da uče, izučavaju i istražuju koji lijek je najbolji za određenu bolest i da to primjenjuju prilikom liječničkog tretmana.

  Ljekovita
  Moć
  Kur'ana

  Ovdje možete pročitati neke od isječaka iz knjige Ljekovita Moć Kur’ana ili nabaviti kompletnu knjigu
  u elektronskom formatu.
  Ljekovita Moć Kur'ana

  O Knjizi


  Knjiga Ljekovita Moć Kur’ana je prvobitno objavljena 2007. godine i u tom periodu je bila jedno od prvih djela na bosanskom jeziku koja su tretirala tematike poput rukje, hidžame, džina i sihra.

  U svakom obrađenom poglavlju, kao šerijatski izvori, korišteni su Kur’an, Sunnet i govor uleme. Zahvaljujući jednostavnom stilu pisanja, tekst je veoma razumljiv, čak i za čitaoce koji nisu upućeni u tematiku o kojoj autor piše.

  Knjiga je naišla na pozitivne kritike i recenzije od eminentnih stručnjaka iz oblasti liječenja Kur’anom, te je, pored ostalih djela iz ove kategorije, dostigla respektabilan status i popularnost. U procesu je prevod knjige na engleski, urdu i turski jezik.

  Od 2021. godine knjiga je dostupna i u elektronskoj formi koju je moguće nabaviti na ovoj web stranici.

  Došlo je u predajama, kada je Poslanik a.s bio na Mi'radžu, došli su mušrici pa rekoše Ebu Bekru:

  "Ovaj tvoj Poslanik sada govori da je otišao do Jerusalima, uzdigao se na nebesa, obišao ih, vidio Džennet i Džehennem i vratio se i to sve u dijeliću noći"!

  A Ebu Bekr sasvim smireno im odgovori: "Ako je to rekao Muhammed onda je to istina!"

  Pripala mi je čast da mogu na ovaj način kazati nešto o djelu Ljekovita Moć Kur’ana čiji je autor šejh Senad Kovačević. Prvo što para oči kada uzmemo neko djelo u rukama jeste njegov autor. Djelo koje vidite pred vama, Ljekovita Moć Kur’ana, autora šejha Senada Kovačevića, je oličje iskrenosti i vjerodostojnosti i bez sumnje mogu kazati da djelo koje nosi njegovo ime, kao što spomenuh u predhodnoj predaji, dovoljno je kao preporuka svima nama da ga imamo u svojim bibliotekama.

  Takvim ga smatramo, a Allah će nas sve obračunavati. Čitalac ovog djela lahko će uvidjeti da autor daje iskreno znanje na temu liječenja Kur'anom i hidžamom, koje crpi iz Kur'ana i sunneta Poslanika a.s., te izjava eminentnih učenjaka ovog ummeta.

  Mehmedalija ef. Karamujić

  Pisac ove veoma lijepe knjige, Senad Kovačević, mi je ukazao čast i zamolio me da je pregledam i o njoj napišem par redova. Njena tematika je nešto što je danas veoma rašireno i čime se i sam, Allahovom odredbom, bavim. To je takođe veoma široko i zanimljivo područje o kome na našem već ima nekoliko djela, što originalnih što prevedenih.

  Knjiga koju čitaoci imaju pred sobom je jedno od najljepših djela o ovoj temi koje sam imao prilike da čitam na bosanskom jeziku. Njen pisac je koncizno i stručno objasnio osnovna poglavlja o rukji i hidžami kako bi ih predstavio čitaocima koji nemaju dublje znanje o toj tematici. I ne samo to, već je ona veoma koristan priručnik i za one koji se time već bave i imaju određena iskustva.

  Ovu knjigu preporučujem svakom čovjeku da bi se upoznao sa osnovnim načelima liječenja Kur’anom i hidžamom i da bi dobio nekakvu opću predstavu svijeta koji mi ne vidimo, a itekako je stvaran, svijeta džinnskog.

  Takođe preporučujem bolesnima na području Australije da se obrate našem bratu koji ima potrebno znanje i iskustvo na ovom području. Zbog ta dva segmenta sam mu lično za liječenje Kur'anom dao idžazetnamu(dozvolu) koju sam ja dobio od učenih na tom polju, što potvrđuje njegovu stučnost i umješnost.

  kurra hafiz Admir Husić

   Recenzije

   Riječ Autora   Kur’an je mu’džiza koju je Allah dž.š. objavio Svom poslaniku Muhammedu a.s. da bude blagoslov i spas cijelom čovječanstvu. Kur’an nije samo uputa za ljude već je Allah dž.š. učinio Kur’an lijekom za duhovna i tjelesna oboljenja. Kur’an nam pomaže da rješavamo ovosvjetske probleme, liječimo bolesti poput sihra, uroka očiju i druge bolesti.

   Kaže Uzvišeni Allah u Kur’anu:

   I koji me, kad se razbolim, liječi.” (Šu’ara, 80)

   I u suri El-Isra Allah dž.š. kaže: “Mi objavljujemo u Kur’anu ono što je lijek i milost vjernicima, a nevjernicima on samo povećava propast.”’ (El-Isra, 82)

   Allah dž.š nam jasno daje do znanja da su kur’anske riječi ‘šifa’ lijek i ako se sa punim uvjerenjem i ubjeđenjem koriste biće, Allahovom voljom, lijek. 

   Ipak, ovo nikako ne znači da se zanemare druge forme liječenja koje omogućava savremena medicina i lijekovi. Naprotiv, primjenjivanje i drugih načina, onoga što ne vodi u grijeh, preporučuje i sunnet (praksa) poslanika Muhammeda a.s. koji je jednom prilikom i rekao u sahih hadisima:

   “Za svaku bolest postoji lijek, pa ako se primjeni lijek za bolest, izliječit će se uz Allahovu, dž.š., pomoć.”

   Zaista, Onaj Koji je stvorio bolesti – stvorio je za njih i lijek.

   Na osnovu navedenog se vidi da islamsko učenje podržava sve načine liječenja, s tim da se ne čini grijeh, jer je Allah dž.š. ostavio lijek za svaku bolest. Ljudima je ostavljeno da uče, izučavaju i istražuju koji lijek je najbolji za određenu bolest i da to primjenjuju prilikom liječničkog tretmana.