Literatura

Čitanje knjige Literatura Literatura Kur’an Dr. Abu’l-Mundhir Khaleel ibn Ibrahim Ameen, The Jinn and Human Sickness – Remedies in the Light of the Qur’aan and Sunnah, Darus-Salam, 2005. Ebu Davud Sulejman ibn Eš’as es-Sidžistani, Sunen Ebu Davuda – Ebu Davudova zbirka hadisa sa komentarom, Novi Pazar, 2012. Ibn Tejmije, Poslanica o džinima, Libris, Sarajevo, 2002. Majdi Muhammad Ash-Shahawi, […]

Udžbenik za početnike i priručnik za iskusne

Čitanje knjige   Uvod Udžbenik za početnike i priručnik za iskusne Hvala Allahu, Gospodaru svih svjetova. Neka su salavat i selam na Njegova miljenika Muhammeda, njegovu porodicu i ashabe. Pisac ove veoma lijepe knjige, Senad Kovačević, mi je ukazao čast i zamolio me da je pregledam i o njoj napišem par redova. Njena tematika je […]

Sidr

Čitanje knjige   Maslinovo ulje, sidr i kostus Poglavlje VII Sidr Liječenje sihra i djelovanja urokljivog oka koristeći lišće sidra Svi njegovi dijelovi imaju ljekovitu vrijednost. Listovi se koriste kao biljni šampon, za liječenje peruti, vašaka, otečenih očiju, gojaznosti… Pomiješani sa toplom vodom listovi se koriste za čišćenje tijela, jer su dezinfekciona sredstva, a ulje […]

Masline i maslinovo ulje

Čitanje knjige Maslinovo ulje, sidr i kostus Poglavlje VII Masline i maslinovo ulje Masline dolaze od blagoslovljenog drveta i Allah, dželle šanuhu, ih pominje sedam puta u Kur’anu:   Tako mi smokve i masline. (Kur’an, 95:1) Šejh Abdurrahman es-Sadi, objašnjavajući ovaj ajet, kaže: “Allah se kune sa ova dva drveta zbog njihove ogromne vrijednosti i vrijednosti […]

Realnost sihra

Čitanje knjige Rukja (duhovno liječenje) Poglavlje VI Realnost sihra U ranijim poglavljima je već bilo govora o značenju sihra, definiciji, posljedicama, sihirbazima i slično. Podsjećanja radi – sihr može djelovati i na tijelo i na um, može uzrokovati bolest ili smrt, rastavu muža i žene, pokidati rodbinske veze i uzrokovati druge nevolje pojedincu, familiji i široj zajednici. Da je sihr […]

Šta je rukja?

Čitanje knjige Rukja (duhovno liječenje) Poglavlje VI Šta je rukja? Rukja u islamu podrazumijeva učenje Kur’ana, zikr i dove koje se koriste za liječenje različitih vrsta bolesti. Postoje dvije vrste rukje: Rukja šer’ija الرقئ الشرعية Rukja širkijja الرقئ الشركية    Nekoliko uvjeta treba ispuniti da bi rukja bila ispravna i u skladu sa šerijatskim propisima, odnosno […]

Hidžama u islamskoj tradiciji

Čitanje knjige Puštanje krvi (hidžama) Poglavlje V Hidžama u islamskoj tradiciji Puštanje krvi (hidžama) je lijek koji je koristio i preporučio poslanik Muhammed, alejhisselam. Prenosi se od Ibn Abbasa da je Poslanik, alejhisselam, rekao: “Lijek se nalazi u trima stvarima: zasijecanju sredstvom kojim se pušta krv (hidžama), šerbetu (piću) od meda i kauterizaciji vatrom. Svome […]

Šta je hidžama?

Čitanje knjige Puštanje krvi (hidžama) Poglavlje V Šta je hidžama? Hidžama dolazi od arapske riječi حجم što znači smanjiti volumen i odnosi se na reduciranje volumena krvi. Kada hadisi poslanika Muhammeda, alejhisselam, govore o hidžami, onda se to odnosi na korišćenje usisavanja i vakuuma za odstranjivanje krvi iz tijela radi liječenja određenih bolesti. Tradicija bilježi da su hidžamu […]

Dokazi da je djelovanje urokljivog oka stvarno

Čitanje knjige Urok Poglavlje IV Dokazi da je djelovanje urokljivog oka stvarno Allah, dželle šanuhu, kaže u Kur’anu: I ispričaj im o dvojici Ademovih sinova, onako kako je bilo, kada su njih dvojica žrtvu prinijeli, pa kada je od jednog bila primljena, a od drugog nije, ovaj je rekao: “Sigurno ću te ubiti!” – “Allah […]

Urok očiju

Čitanje knjige Urok Poglavlje IV Urok očiju Urokljivo oko je nešto što ima skriveni efekat, što se ne može osjetiti čulima, ali se njegovo djelovanje može iskusiti. Mada je moguće otkriti bolest prouzrokovanu urokljivim okom način na koji ono djeluje se ne može identificirati.  To je poput duha u ljudskom tijelu, struje, modernih zračenja i slično za koje znamo […]