Otklanjanje sihra sihrom je zabranjeno (haram) i to je šejtansko djelo

Čitanje knjige Sihirbazi (vračari) Poglavlje III Otklanjanje sihra sihrom je zabranjeno (haram) i to je šejtansko djelo Islamski učenjaci jasno stoje na stanovištu da je otklanjanje sihra sihrom haram. Arapi su u predislamskom vremenu otklanjanje sihra sihrom nazivali nušra i u hadisu koji prenosi Džabir, a bilježe Ahmed i Ebu Davud se kaže da je Allahov Poslanik bio […]

Obostrana korist koju džini i ljudi traže jedni od drugih

Čitanje knjige Sihirbazi (vračari) Poglavlje III Obostrana korist koju džini i ljudi traže jedni od drugih Odnosi između nekih pripadnika ove dvije grupe i traženje pomoći jednih od drugih se pominje u ajetu u kome Allah, dželle šanuhu, kaže: A na Dan kada On sve sakupi: “O skupe šejtanski, vi ste mnoge ljude zaveli!” – “Gospodaru […]