Dokazi da je djelovanje urokljivog oka stvarno

Čitanje knjige Urok Poglavlje IV Dokazi da je djelovanje urokljivog oka stvarno Allah, dželle šanuhu, kaže u Kur’anu: I ispričaj im o dvojici Ademovih sinova, onako kako je bilo, kada su njih dvojica žrtvu prinijeli, pa kada je od jednog bila primljena, a od drugog nije, ovaj je rekao: “Sigurno ću te ubiti!” – “Allah […]

Urok očiju

Čitanje knjige Urok Poglavlje IV Urok očiju Urokljivo oko je nešto što ima skriveni efekat, što se ne može osjetiti čulima, ali se njegovo djelovanje može iskusiti. Mada je moguće otkriti bolest prouzrokovanu urokljivim okom način na koji ono djeluje se ne može identificirati.  To je poput duha u ljudskom tijelu, struje, modernih zračenja i slično za koje znamo […]