Čitanje knjige


Sihr ili crna magija


Poglavlje II

Definicija sihra

Praktikovanje sihra je već dugo poznata praksa i nekada se objašnjava pokazivanjem nečega što je suprotno realnosti. El-Ezheri definiše sihr riječima: “Sihr je svako djelo putem koga se čovjek približava šejtanu i kojim se traži njegova usluga.’’

Kada sihirbaz želi da prikaže nešto u u suprotnom obliku ili značenju, on to opsihri i to promijeni svoj istinski izgled ili bit.

Ibn Ebi Aiše pojašnjava značenje sihra i veli: “Kada Arapi nazivaju sihr sihrom, onda ga oni tako zovu zato što on pretvara (preobraća) zdravlje u bolest.’’

Ibnul Faris je rekao: “Sihr je prikazivanje neistine u vidu istine.”

U Mu’džemul‐Vesitu je rečeno: “Sihr je tajnovit i suptilan.”

U djelu Muhitul‐Muhit se kaže: “Sihr je prikazivanje stvari u njima suprotnom stanju kako bi se izazvao nered.’’

Ibn Kudame El-Makdisi kaže: “Sihr je vračanje, zapisivanje i vezivanje čvorova. Ima uticaj na srce i tijelo, pa se kao posljedica toga javljaju bolesti, ubistva i rastavljanje bračnih drugova.’’

Fahrudin Er-Razi definiše sihr sljedećim riječima: “Sihr u šerijatskom značenju se veže za sve ono čiji je uzrok skriven, što izgleda suprotno njegovoj suštini, i što se dešava u vidu opsjene i varke.’’

Ibnul Kajjim objašnjava da je sihr “složeno djelovanje zlih duhova i podložnost utjecaju natprirodnih sila.“

Jedan od razloga da se koristi termin “sihr“ jeste i to što je način na koji se čini obavijen velom tajnovitosti i što oni koji ga praktikuju skrivaju svoje stvarne namjere. Čine to da bi nekome nanijeli štetu ili sebi obezbijedili neku materijalnu ili drugu korist. U većem broju slučajeva žrtve nisu ni svjesne
da su opsihrene ili opčinjene. 

Stoga se i zadnji dio noći naziva sahar, što je u arapskom jeziku od istog korijena riječi kao i sihr – shr, jer su u to doba ljudi najčešće u dubokom snu, nesvjesni šta se dešava oko njih. Arapska riječ sahr, opet isti korijen, je naziv za pluća koja su skrivena u tijelu.

Sihr je veoma ozbiljan zločin, a ujedno je i jedna vrsta kufra. Kroz sihr su ljudi iskušavani od najranijih vremena i bit će iskušavani do Sudnjeg dana. Kako se umanjuje znanje i vjera, tako se sve više širi neznanje i oni koji se bave ovom prljavom rabotom nalaze veći broj svojih žrtava. Potrebno je znati da islam zabranjuje čitanje horoskopa, gledanje u šolju, grah, dlan, ili bilo kakve druge aktivnosti kojima je cilj da se pokuša saznati budućnost. Samo Allah, dželle šanuhu, zna šta će se dogoditi u budućnosti.

Da je ovaj problem veoma ozbiljan i zabrinjavajući, ukoliko se pojavi, govori i primjer drugog halife Omera, radijallahu anhu, koji je naredio da se svi sihirbazi u njegovo vrijeme likvidiraju.

Allah, dželle šanuhu, kaže u Kur’anu:

Reci: “Ja ne mogu ni samome sebi neku korist pribaviti, ni od sebe kakvu štetu otkloniti; biva onako kako Allah hoće. A da znam pronicati u tajne, stekao bih mnoga dobra, a zlo bi bilo daleko od mene; ja samo donosim opomene i radosne vijesti ljudima koji vjeruju.“  (Kur’an, 7: 188)

Džini su počinili kufr, uznevjerovali, time što su ljude poučavali sihru.

…i onome što je bilo nadahnuto dvojici meleka, Harutu i Marutu, u Babilonu. A njih dvojica nisu nikoga učili dok mu ne bi rekli: “Mi samo iskušavamo, i ti ne budi nevjernik!” (Kur’an, 2:102)

Sihr i šteta koja dolazi od njega je Allahova odredba i ništa se na svijetu ne može dogoditi bez Allahova, dželle šanuhu, odobrenja. Neko može biti iskušavan sihrom, neko bolešću, neko time što će biti ubijen. Allah, dželle šanuhu, je naš Stvoritelj i On je Onaj koji sve zna i kaže:

…ali nisu mogli time nikome bez Allahove volje nauditi. (Kur’an, 2:102)

Ove kur’anske riječi potvrđuju da se sve događa po Allahovoj, dželle šanuhu, odredbi i On zna ko će se baviti sihrom i ko će biti opsihren, pa kaže:

Nema nevolje koja zadesi Zemlju i vas, a koja nije, prije nego što je damo, zapisana u Knjizi – to je Allahu, uistinu, lahko. (Kur’an, 57:22)

Dakle, Gospodaru svjetova je sve poznato i što god On odredi to ima određeni smisao, bili mi u stanju da to razumijemo ili ne.