Čitanje knjige


Puštanje krvi (hidžama)


Poglavlje V

Hidžama u islamskoj tradiciji

Puštanje krvi (hidžama) je lijek koji je koristio i preporučio poslanik Muhammed, alejhisselam. Prenosi se od Ibn Abbasa da je Poslanik, alejhisselam, rekao:

“Lijek se nalazi u trima stvarima: zasijecanju sredstvom kojim se pušta krv (hidžama), šerbetu (piću) od meda i kauterizaciji vatrom. Svome ummetu zabranjujem kauterizaciju.“ (Buhari, 5681)

Poslanik, alejhisselam, je također rekao da u noći Israa (putovanje na nebesa) nije prošao pored meleka, a da mu nije rekao: “O Muhamede, naredi svome ummetu hidžamu (puštanje krvi).’’ (Tirmizi, 3479)

Riječ hidžama je u arapskom izvedena od riječi hadžm koja znači sisanje. Puštanje krvi (hidžama) je proces apliciranja čaša na različita mjesta na tijelu, a odstranjivanjem vazduha tako da se stvori vakuum.

Puštanje krvi (hidžama) ima tri vrste:

  • Suha hidžama – Ovo je proces korištenja vakuuma na različitim mjestima na tijelu, u smislu prikupljanja krvi na to mjesto bez zasijecanja kože.
  • Hidžama suha masaža – Ovo je slično suhoj hidžami, ali se na kožu aplicira maslinovo ulje prije nego se stave čaše tako da omoguće lakše kretanje čaša. 

 

70% bolesti i bola se osjeća zbog nemogućnosti krvi da dopre do određenih dijelova tijela. Suha hidžama i hidžama suha masaža će omogućiti da krv dopre do tih mjesta. Ove dvije vrste hidžama osoba može sama primijeniti na sebi u privatnosti svoga doma, koristeći uputstva stručnih osoba, i nema nikakvih ograničenja kada će se ove hidžame primijeniti, u bilo koje vrijeme tokom dana, ili bilo koji dan u sedmici ili mjesecu. Ove dvije vrste, iako koriste, nisu sunnet (Poslanikova, alejhisselam, praksa) ali se, zbog pozitivnih efekata, može reći da se i na to odnosi hadis u kome Muhammed, alejhisselam, kaže: 

“Za svaku bolest postoji lijek, i ako lijek liječi neku bolest to je po odredbi Uzvišenog Allaha.’’ (Muslim, 2204)

  • Hidžama sa puštanjem krvi – Ovo je proces korištenja vakuuma na različitim dijelovima tijela sa malim usijecanjima kože, da se odstrani nečista krv, koja se nalazi upravo ispod kože. Ovu vrstu hidžame treba da rade samo stručne i iskusne osobe.

 

Za hidžamu u kojoj se pušta krv, prema hadisima Muhammeda, alejhisselam, postoje određene vremenske preporuke, dio dana ili sedmice i ova vrsta hidžame je sunnet.