Neki islamski učenjaci navode izvore koji upućuju na vremensko razdoblje u kome su džini stvoreni. Jedna grupa učenjaka, na osnovu predaja koje se pripisuju Ibn Abbasu, radijallahu anhu, smatra da su džini stvoreni dvije hiljade godina prije Adema, alejhisselam, dok drugi tvrde da su boravili na Zemlji četrdeset godina prije nego je stvoren čovjek. (Šejh Bedruddin Ebu Abdullah Omer ibn Abdullah Šebli Hanefi, Svijet džina i šejtana)

Neki opet misle da su stvoreni hiljadu godina prije Adema, alejhisselam, iako za sve ove tvrdnje nema pouzdanih dokaza u Kur’anu i hadisu.

Ipak, ono što pouzdano znamo, i to na osnovu kur’anskog ajeta u suri El-Hidžr, jeste da su džini stvoreni prije čovjeka i da su stvoreni od užarene vatre:

Mi smo stvorili Adema od ilovače, od blata ustajalog, – a još prije smo stvorili džine od vatre užarene. (Kur’an, 17:26-27)