Rukja znači liječenje oboljele osobe učenjem Kur’ana, zikra i dova koje je učio ili preporučio Allahov poslanik Muhammed a.s. Uglavnom, rukja se koristi u liječenju sihra, uroka očiju i drugih duhovnih bolesti koje se ne mogu liječiti metodama konvencionalne medicine.

Kada se radi o ovom načinu liječenja, oboljele osobe, odnosno oni koji se brinu o njima i njihovom liječenju treba da vode računa da o izboru osobe koja treba da preduzme liječenje jer je danas u svijetu veliki broj lažljivaca, prevaranata i sihirbaza koji se lažno predstavljaju kao osobe koje liječe. Razlozi zbog kojih to čine mogu biti različiti i oni su i navedeni u poglavlju o sihirbazima. Ukoliko se bolesnik obrati nekom od lažnih ‘liječnika’ velika je vjerovatnoća da će se njegovo stanje još više pogoršati. Stoga je itekako važno da se dobije što više informacija o osobi koja uči rukje i liječi ovom metodom kako bi se utvrdilo da je liječenje bazirano na Kur’anu i sunnetu Muhammeda a.s.

Namjera autora ove knjige, koja sadrži nekoliko poglavlja, je da čitaoca upozna o nevidljivom duhovnom svijetu džina i šejtana, o njihovom djelovanju na čovjeka, o načinu zaštite od njihovog štetnog uticaja, o sihirbazima – osobama koje sarađuju sa džinima i šejtanima kako bi nekome nanijeli štetu, o vrstama sihra i drugih oboljenja, o načinu liječenja i još nekim korisnim infromacijama. 

POGLAVLJE 1 – U prvom poglavlju se govori o dokazima iz Kur’ana i sunneta o postojanju džina i šejtana, o tome kako izgledaju, od čega su stvoreni, kakve osobine imaju, o njihovim sposobnostima, vještina i slabostima, vrstama džina i šejtana i drugim karakteristikama ovih duhovnih bića. 

POGLAVLJE 2 – Ovo poglavlje govori o crnoj magiji, sihru, i njegovim vrstama, odnosno načinima na koji džini i šejtani nanose štetu čovjeku i uzrokuju različite bolesti. Kao i sve druge bolesti, i sihr ima svoje simptome na osnovu kojih stručna osoba u ovoj oblasti može uspostaviti ispravnu dijagnozu i tretman liječenja. Navedena su i mišljenja i stavovi eminentnih islamskih učenjaka u vezi sihra i odnosu šerijata prema ovoj važnoj temi kao i načini liječenja.

POGLAVLJE 3 – Ovdje se posebna pažnja posvećuje sihirbazima, osobama koje se svijetu najčešće predstavljaju kao pobožnjaci koji liječe duhovne bolesti i probleme, a u stvari su najobičniji lažljivci i prevaranti. Oni uspostavljaju vezu sa džinima i šejtanima i nedovoljno upućenima prezentiraju svoje navodne ‘iscjeliteljske’ vještine. Treba biti veoma oprezan kada se radi o ovoj skupini i ne nasjedati na njihove obmane i laži, bez obzira na njihovu spoljašnost i navodnu ‘pobožnost i učenost’. Navode se i znaci prema kojima se oni mogu prepoznati.

POGLAVLJE 4 – Urokljivo oko je nešto nevidljivo a ima skriveni efekat koji se ne može osjetiti čulima ali se njegovo djelovanje može iskusiti. I, mada je moguće otkriti bolest prouzrokovanu urokljivim okom način na koji ono djeluje se ne može identificirati. To je poput duha u ljudskom tijelu, struje, modernih zračenja i slično za koje znamo da posto je zbog njihovih efekata. Učenjaci, međutim, poduzimaju napore da to definišu, odnosno da pokušaju otkriti sistem njegovog djelovanja. Ovo poglavlje govori opširnije o ovom problemu.

POGLAVLJE 5 – Ovdje se govori o hidžami (puštanju krvi) kao još jednom načinu tradicionalnog liječenja koje se u našim krajevima bilo skoro zaboravilo a koje je koristio Allahov poslanik Muhammed a.s. Tradicija bilježi da su hidžamu koristili svi Allahovi poslanici a historijski dokazi ukazuju da su drevne kulture poznavale i koristile ovaj način liječenja.

POGLAVLJE 6 – Ovo poglavlje se bavi rukjom, odnosno upućuje na razliku između ispravne i neispravne rukje, kao i dokazima iz Kur’ana i sunneta. Svaki učač rukje treba da ispunjava određene uvjete da bi bio kompetentan da se upusti u ovaj način liječenja. Navedeni su i ajeti koji se najčešće koriste pri učenju rukje.

POGLAVLJE 7 – Ovdje su navedene dodatne informacije o maslinovom ulju, sidru i kostusu, odnosno korišćenju njihovih proizvoda kao dodatak liječenu. 

 

Senad Kovačević