Čitanje knjige


Sihirbazi (vračari)


Poglavlje III

Otklanjanje sihra sihrom je zabranjeno (haram) i to je šejtansko djelo

Islamski učenjaci jasno stoje na stanovištu da je otklanjanje sihra sihrom haram. Arapi su u predislamskom vremenu otklanjanje sihra sihrom nazivali nušra i u hadisu koji prenosi Džabir, a bilježe Ahmed i Ebu Davud se kaže da je Allahov Poslanik bio upitan o nušri pa je rekao: “To je šejtansko djelo.’’

Ovo se odnosi na otklanjanje sihra sihrom. Riječ nušra النشة ustvari znači da osoba jednostavno ustane zdrava i oslobođena bolesti, sihra. Stoga, nušra može biti i nešto što je dozvoljeno, to jest da se liječenje obavi u skladu sa šerijatskim propisima, ili može biti haram ako se u liječenju koristi pomoć džina, odnosno sihr, na šta se i misli u navedenom hadisu. Iz tog razloga učenjaci navode ovaj hadis kao jasan dokaz da je liječenje sihra sihrom haram.

Iz navedenog se jasno zaključuje da nema nikakve takozvane bijele magije kojom se eliminiše crna magija. To je sve laž i prevara, sihr je sihr, nazivao ga neko ovako ili onako ili pokušavao nalaziti kojekakva opravdanja za njegovo prakticiranje, sihr je haram i vodi u širk, kufr i eventualno u Džehennem.