Kur’an je mu’džiza koju je Allah dž.š. objavio Svom poslaniku Muhammedu a.s. da bude blagoslov i spas cijelom čovječanstvu. Kur’an nije samo uputa za ljude već je Allah dž.š. učinio Kur’an lijekom za duhovna i tjelesna oboljenja. Kur’an nam pomaže da rješavamo ovosvjetske probleme, liječimo bolesti poput sihra, uroka očiju i druge bolesti. Kaže Uzvišeni Allah u Kur’anu:

“I koji me, kad se razbolim, liječi.’’ (Šu’ara – 80)

I u suri El-Isra Allah dž.š. kaže:

 

“Mi objavljujemo u Kur’anu ono što je lijek i milost vjernicima, a nevjernicima on samo povećava propast.’’ (El-Isra– 82)

Allah dž.š nam jasno daje do znanja da su kur’anske riječi ‘šifa’ lijek i ako se sa punim uvjerenjem i ubjeđenjem koriste biće, Allahovom voljom, lijek.

Ipak, ovo nikako ne znači da se zanemare druge forme liječenja koje omogućava savremena medicina i lijekovi. Naprotiv, primjenjivanje i drugih načina, onoga što ne vodi u
grijeh, preporučuje i sunnte (praksa) poslanika Muhammeda a.s. koji je jednom prilikom i rekao u sahih hadisima: 

“Za svaku bolest postoji lijek, pa ako se primjeni lijek za bolest, izliječit će se uz Allahovu, dž.š., pomoć.” 

“Zaista, Onaj Koji je stvorio bolesti – stvorio je za njih i lijek.”

Na osnovu navedenog se vidi da islamsko učenje podržava sve načine liječenja, s tim da se ne čini grijeh, jer je Allah dž.š. ostavio lijek za svaku bolest. Ljudima je ostavljeno da uče, izučavaju i istražuju koji lijek je najbolji za određenu bolest i da to primjenjuju prilikom liječničkog tretmana.