Preporuke

  • hfz. Adnan Kolašinac
  • hfz. dr. Dževad Hrvačić
  • Kemal ef. Murić
  • prof. Jasmin ef. Herić
  • hfz. Jasmin ef. Hajrović
  • Adnan Mehmedović
  • Marina Paljušević
  • Ahmed ef. Adilović

Knjiga koja predstavlja malo bolji uvid u svijet džina i liječenje od njihovih napada je djelo koje preporučujem da svako pročita, bilo da je početnik, osoba koja se prvi put susreće sa ovim stvarima ili osoba koja se ovim poslom bavi.

Knjiga obuhvata sve osnovne pojmove, naročito je lepo objašnjeno i opisano šta u kojim situacijama treba učiti i kako se sačuvati.

Džini su sastavni deo našeg svijeta, iako ih mi ne vidimo, ne znači da ne postoje, a čitanjem ove knjige bismo shvatili malo bolje njih i njihove živote, njihovu historiju kao i interakciju između nas i njih.

Pošto je danas pojam sihra toliko rasprostranjen i zastupljen u svim djelovima svijeta, trebalo bi da znamo i šta to ustvari predstavlja, koje vrste postoje, koji su simptomi i znaci i kako ih prepoznati, kako se zaštiti, ili liječiti.

Kroz Kur'an i hadise Poslanika s.a.v.s. imamo dosta informacija što se može pronaći ovde kao dokaz da autor nije ništa izmislio, već sa jasnim dokazima potkrepio sve napisano, navodeći citate iz odredjenih djela velikana našeg Ummeta kao i ajeta iz Kur'ana.

Što se tiče dela koji je više za učače rukje, smatram da je dobro obradjena tematika, pristupi u rešavanju i liječenju, načini utvrđivanja problema obolelog kao i koje mere preduzeti prilikom učenja rukje, koje metode i sredstva koristiti i na šta se bazirati prilikom liječenja.

 

hfz. Adnan Kolašinac, učač šerijatske rukje

Nepoštivanje životnih pravila koje je postavio Stvoritelj života i smrti, a definisani su u kur'ansko-hadiskim tekstovima, kako kroz vidljive postupke tako i kroz djela srca (mržnja, sebičnost, zavidnost, ljubomora, samoljublje...) jesu bitni uzroci narušavanja duhovnog pa i duševnog zdravlja, te osnovni uzroci duhovne agresiju na sopstvenu dušu, ali i na dušu drugih ljudi.

Uprkos raširenosti problema ove vrste evidentan je manjak istinske i stručne brige, kako za prevenciju tako i za njihovo rješavanje. Ova knjiga Ljekovita moć Kur'ana svojevrstan je doprinos da se ponudi podrška onima koji se žele upoznati sa dijelom duhovnih i duševnih problema koji su uzrokovani džinsko-šejtanskim djelovanjem, poput sihira, uroka itd.

Autor ove knjige, vrijedni Senad Kovačević, veoma utemeljeno i iskusno, bez koračanja na klizav i neispitan teren, objašnjava svijet džina, hidžamu i korištenje određenih preparata u liječenju sihira. Vrijednost knjige je i u tome što nam autor, opet utemeljeno, preporučuje određene ajete koje je dobro učiti prilikom rukye - duhovnog liječenja Kur'anom, što je korisno za one koji to rade, ali i za oboljele, da sami mogu učiti te ajete i čistiti se uz Allahovu pomoć. Ovo je samo dio razloga i preporuka zašto čitati ovu korisnu knjigu.

Ostalo ćemo pronaći tokom čitanja i iščitavanja ovoga djela. Moje iskrene čestitke autoru i dova Allahu, dž.š., da se ljudi okoriste ovim zaista vrijednim projektom.

 

doc. dr. hfz. Dževad Hrvačić

SAVJET SVAKOJ PORODICI DA POSJEDUJE OVO DJELO

Pouči sebe, ne dozvoli da upadneš u ne znanje da se neko igra tobom!

Zaista izvanredna knjiga iz oblasti sihra, džinskog napada te liječenja istih Kur'anom hidžamom i ljekovitim biljem.

Danas kada smo okruženi raznim sihirbazima i nadri "učačima" koji se bave raznim trikovima da manipuliraju bolesnim ljudima, toplo preporučujem djelo autora šejha Senada Kovačevića, koji nije žalio svoje znanje i dugogodišnje iskustvo učenja šerijatske rukje da stavi na papir na jedan kvalitetan i stručan način koristeći vjerodostojne predaje na ovu temu i mišljenja najpoznatije uleme.

 

 

Kemal ef. Murić, upravnik Škole Kur'ana Rožaje i učač šerijatske rukje

Osvrt na knjigu Ljekovita moć Kur'ana, autora prof. Senada ef. Kovačevića

 

Dragi čitatelji, pred Vama je kvalitetna i stručno urađena knjiga, autora prof. Senada ef. Kovačevića, koji nije štedio trud, znanje i iskustvo stečeno dugogodišnjim radom kako bi svima nama ponudio kvalitetno djelo u oblasti ispravnog liječenja Kur'anom.

Ono što me posebno raduje, a što je važno istaći jeste činjenica da knjiga ''Ljekovita moć Kur'ana'' može poslužiti kao kvalitetan priručnik za sve one koji žele naučiti nešto novo iz pomenute oblasti ili proširiti svoje znanje, a toplo bih preporučio oboljelima da svoju kućnu biblioteku obogate ovim djelom, kako bi uz dozvolu Uzvišenog upoznali savjete i neophodne korake ka putu samoizlječenja.

Svako od Vas će, čitajući ovo djelo, uvjeriti se u iskrenost i jednostavnost prenešenog znanja na temu liječenja Kur'anom i hidžamom, koje je autor potkrijepio dokazima iz Kur'ana i sunneta.

Molim Allaha dž. š. da našeg prof. Senada ef. Kovačevića obilato nagradi na oba svijeta za uloženi trud i nesebično dijeljenje znanja koje je stekao kroz dugogodišnje iskustvo u polju liječenja Kur'anom i rada hidžame.

 

prof. Jasmin ef. Herić, učač šerijatske rukje

Djelo Senada Kovačevića "Ljekovita moć Kur'ana" je oružje koje nam uvaženi autor ovog vrijednog djela poklanja kao zekat na svoje nadasve veliko znanje kada je u pitanju tematika sihra, džinskog svijeta, šerijatske rukje i hidžame. Znanje koje je utkano u korice ove knjige predstavlja nezaobilaznu literaturu za sve koji se žele educirati na polju paralelnog svijeta, one koji su iskušani sihrom i džinsko-šejtanskim djelovanjem, ali i za one koji žele da nauče kako pomoći drugima u tim trenucima. Naravno da je ciljna grupa spisatelja bila oni kojima je to primarni posao.

Podobno istražena i iskustvom potkrijepljena tematika sihra temeljito je obradjena, zalazeći u svaku vrstu problema i rješenja istog. Posebno istaknuta nit u samom djelu jeste uzdizanje Allahovog govora kao jedinog iskonskog i istinskog lijeka za sve duhovne i fizičke bolesti. Pisac na vrlo rijedak način uspjeva da podigne svijest o vrijednosti čuvanja i praktikovanja Božije riječi.

Na trenutke naježeni, istinski dirnuti i temeljito zapitani za svoj hal autor uspjeva da se uvuče svojim riječima u misli i pod kožom svakog od nas.

Molim Allaha da ga obilato nagradi što je svoje obilno znanje nesebično podijelio sa čitateljima i na taj način obogatio i osvježio naše područje ovom knjigom.

 

hfz. Jasmin ef. Hajrović, profesor arapskog jezika i učač šerijatske rukje

Knjiga "Ljekovita moć Kur'ana" šejha Senada Kovačevića je još jedno vrijedno djelo na našem jeziku kao udžbenik za nove učače rukje, a i korist i fajda za sve koji se bave liječenjem Kur'anom.

Štivo koje se treba naći u našim kućnim bibliotekama, na koje se treba vraćati i izučavati.
Takođe, bogato ispunjeno sa tematikom Kur'ana, vjerodostojnim hadisima i dovama, te govori o jednom lijepom i lahkom načinu tradicionalnog lječenja.

Molim Uzvišenog Allaha da nagradi našeg autora i podari bereketa i koristi onima koji je budu iščitavali i radili po ovoj lijepoj knjizi.

 

 

 

 

 

Adnan Mehmedović, učač šerijatske rukje

Knjiga "Ljekovita moć Kur'ana" našeg uvaženog brata Senada Kovačevića je idealan spoj štiva neophodnog, kako za poimanje tematike liječenja Kur'anom, tako i za praktičnu primjenu istog.

Odgovarajuća je i za one koji se po prvi put susreću sa pojmom liječenja Kur'anom, jer obiluje mnoštvom provjerenih informacija koje su neophodne za ispravno razumijevanje ove tematike. Takodje je izuzetno korisna za one koji poznaju tematiku, iskušani su ili rade na polju liječenja Kur'anom, jer će im osvježiti i poboljšati iskustva, te osnažiti senzibilnost i poboljšati percepciju.

Stava sam da knjigu "Ljekovita moć Kur'ana" zaista, svaka porodica treba imati u svojoj biblioteci i koju, definitivno, trebamo ostaviti našoj djeci u emanet - kako bi se ispravno znanje o liječenju Kur'anom prenosilo na buduće naraštaje.

Molim Allaha da našeg brata Senada nagradi najljepšim nagradama ovog i budućeg svijeta za njegov doprinos na polju ispravnog liječenja Kur'anom. Amin.

 

Marina Paljušević, raqi za žene

Kakvu ulogu u životima ljudi igra džinnsko šejtanski svijet? Ko su to džinni i šejtani? Jesu li to bića iz bajki ili realnost koju živimo!? Sihir, urok, džinnski napadi - bolesti koje traju i za koje se lijek ne nazire. Mogu li se izliječiti "neizlječive" bolesti?

U ovom djelu, saznat ćemo o bolestima koje medicina ne liječi, o pojavama na koje nauka ne daje odgovor.
Kako dođe do sihra, uroka, džinnskog napada? Zašto se dešavaju, kakvog traga ostavljaju, kako ih liječiti i na kraju, kako se zaštiti od onoga što ne poznajemo? Ova tematika je veoma značajna za svakog muslimana i muslimanku, posebno u našem vremenu u kojem postoji veliki broj onih koji se bave sihrom, a na njih se skoro nikako ne ukazuje.

Rekao je Uzvišeni Allah, tebareke ve te'ala:
"وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ...."
“Mi objavljujemo u Kur’anu ono što je lijek i milost vjernicima….” (El - Isra’, 82)

"Ljekovita moć Kur'ana", autor je tako nazvao ovo vrijedno djelo, jer je Kur'an uistinu uputa, milost i lijek od Gospodara nebesa i Zemlje.

Uzvišenog Allaha molim da u ovom djelu učini mnogo hajra i koristi, kao i u našem bratu Senadu, i da ga učini imamom upute i da bude mubarek, od koristi - gdje god on bio. Amin.

 

Ahmed ef. Adilović, učač šerijatske rukje