Čitanje knjige


Rukja (duhovno liječenje)


Poglavlje VI

Realnost sihra

U ranijim poglavljima je već bilo govora o značenju sihra, definiciji, posljedicama, sihirbazima i slično. Podsjećanja radi – sihr može djelovati i na tijelo i na um, može uzrokovati bolest ili smrt, rastavu muža i žene, pokidati rodbinske veze i uzrokovati druge nevolje pojedincu, familiji i široj zajednici. Da je sihr istina i realnost potrvđuju i Kur’an i Sunnet i učenjaci stoje na stanovištu da je sura Felek objavljena zato što je Jevrej Habibin Asum učinio sihr na poslanika Muhammeda, alejhisselam. Sihr je vještina koja zahtijeva spretnost i iskustvo od osobe koja to čini. To je vrsta znanja koja ima svoju osnovu, metodologiju i principe, međutim, ta vrsta znanja i vještine je haram i izvodi iz islama, jer se ne može naučiti niti praktikovati bez pomoći šejtana, obožavanja šejtana i činjenja onoga što islam zabranjuje. Stoga je učenje i prakticiranje sihra kufr.

Ibn Hadžer kaže: “Sirh je nevjerovanje i sticanje znanja o tome je kufr.” (Fethul Bari, 10/195)

Imam En-Newewi je rekao: “Pozavati sihr je haram i spada u velike grijehe.” (Fetve Ibn Baz, 2/384)

Muhammed, alejhisselam, je sihr uvrstio u velike grijehe koji uništavaju čovječanstvo i treba se toga kloniti.

Ibn Kudaame je rekao: “Poučavanje i izučavanje toga kako se pravi sihr je haram i nema razilaženja među učenjacima o tome.’’  (El-Mugni, 8/151)

Muhammed, alejhisselam, je rekao da je kazna za sihirbaza pogubljenje.

Liječenje sihra

Liječenje podrazumijeva ono što se čini kao preventiva da spriječi sihr prije nego se desi:

  • treba voditi računa da se izvršavaju sve vjerske obaveze, kloniti se harama i uvijek tražiti oprosta od Allaha, dželle šanuhu;
  • stalno učenje Kur’ana i ponašanje u skladu sa Kur’anom, tako da to postane redovna dnevna aktivnost;
  • traženje zaštite učenjem dova i zikra, kao i bilo koja druga aktivnost koja približava Allahu, dželle šanuhu, a udaljava od lošeg puta.