Sadržaj

Uvod str. 5 - 11
Uvod
 • Udžbenik za početnike i priručnik za iskusne 
 • Predgovor
 • Liječenje učenjem rukje
Poglavlje I str 11 - 47
Džini - porijeklo, vrste, osobine
 • Dokazi o postojanju džina i šejtana u šerijatskim izvorima
 • Zašto je Allah, dželle šanuhu, stvorio džine?
 • Značenje riječi džin – definicija
 • Džin koji prati čovjeka
 • Kada su i od čega stvoreni džini?
 • Viđenje džina i njihov izgled
 • Snaga džina
  • Sposobnost kretanja kosmosom
  • Brzina kretanja
  • Pretvaranje u određene likove
  • Šejtanova sposobnost da kola ljudskim tijelom kao što kola krv u venama i arterijama
  • Slabost džina
  • Ako vjernik kojim slučajem počini grijeh, onda činjenjem grijeha otvara vrata šejtanovom djelovanju
  • Šejtani i džini se boje osoba jakog imana i izbjegavaju ih
  • Džini nisu sposobni učiniti neko nadnaravno djelo, mu'džizu, kao što je Kur’an naprimjer
  • Ne mogu se pretvoriti u lik Muhammeda, alejhisselam
  • Šejtani nemaju sposobnost otvoriti vrata koja su zatvorena uz Bismillu
  • Boravišta džina
  • Džini jedu i piju
  • Džini imaju polove i razmnožavaju se
 • Da li je moguća bračna veza između ljudi i džina?
 • Vjera džina
 • Džini i bolesti
Poglavlje II str 47 - 111
Sihr ili crna magija
 • Definicija sihra
 • Neprijateljstvo čovjeka i šejtana
 • Iblisov prilazak i došaptavanje Ademu, alejhisselam, i Havi
 • Neprijateljstvo između džina i ljudi
 • Šejtani, džini i sihr
 • Sihr je poznat još od vremena Nuha, alejhisselam
 • Povijesna povezanost obožavanja predaka (širka), astrologije, magije i okultizma
 • Obožavanje predaka u vrijeme Nuha, alejhisselam
 • Obožavanje predaka i astrologija među Kaldeancima i Babiloncima
 • Obožavanje predaka i astrologija među drevnim Egipćanima
 • Astrologija i magija (sihr)
 • Zabrana obožavanja nebeskih tijela
 • Magija (sihr) je stvarna, njeno značenje
 • Sihr / magija dolazi pod plaštom “liječenja“
 • Vrste sihra
 • Sulejman, alejhisselam, Babilon, džini, šejtani, sihr, meleki Harut i Marut
 • Tvrdnje vezane za Sulejmana, alejhisselam
 • Babilon i dva meleka – Harut i Marut
 • Vrste sihra
  • Sihr rastavljanja
   • Kako nastaje sihr rastave?
  • Sihr ljubavi - Al-Mahabba / At-Tiwala 
   • Simptomi sihra ljubavi
   • Kako dolazi do sihra ljubavi?
   • Štetne posljedice sihra ljubavi
   • Uzroci sihra ljubavi
   • Kako opčiniti muža na dozvoljen način
  • Sihr At- Takhyil (pojavljivanje i nestajanje) 
  • Sihr Al-Junun (Ludilo)
   • Simptomi sihra ludila
   • Kako se čini ovaj sihr?
  • Sihr Al-Khumul (učmalost, letargija)
   • Kako se ovaj sihr čini?
  • Sihr Al-Hawatif (loši snovi i glasovi)
   • Na koji način se ovaj sihr spravlja?
  • Sihr Al-Maradh (bolest)
   • Kako se čini ovaj sihr?
  • Sihr An-Nazif (krvarenje nakon menstruacije)
   • Kako se to postiže?
  • Sihr sprječavanja ženidbe
   • Kako se ovaj sihr čini?
  • Sihr uzrokovanja sterilnosti kod muškaraca
   • Razlika između neplodnosti izazvane sihrom i prirodne
    neplodnosti
     
 • Kako prepoznati džinski dodir (mass-h) 
 • Najefikasniji način zaštite od sihra
 • Neke opšte zaštitne mjere protiv sihra
 • Načini liječenja sihra
  • Liječnik treba pogledati šta je sihirbaz uradio
   • Uništavanje i poništavanje sihra
  • Ako je poznato ko je načinio sihr, onda sihirbaza treba
   natjerati da poništi učinjeni sihr
  • Učiti rukju i ezan, jer to uspješno djeluje na otklanjanje
   uticaja sihra

   • Uslovi za dozvoljenu rukju
   • Šta je potrebno uraditi prije učenja rukje?
   • Uspostavljanje dijagnoze i provjeravanje simptoma
   • Liječenje unutrašnjeg i spoljnog sihra
   • Važne upute bolesnicima
 • Zaključak o sihru
Poglavlje III str 111 - 149
Sihirbazi (vračari)
 •  Obostrana korist koju džini i ljudi traže jedni od drugih
 • Otklanjanje sihra sihrom jer zabranjeno (haram) i to je šejtansko djelo
 • Oni vjeruju u džibt (sihr) i taguta (šejtana)
 • Ključne tajne u misterioznim okultističkim religijama
 • Dvije vrste sihra / magije
 • Prva vrsta
 • Druga vrsta
 • Stav Šejha Ibn Baza o sihru, vrstama sihra i slično – nekoliko
  fetvi
 • Sihr i taqmir
 • Nekoliko napomena o sihru, da bi se izbjegli zabuna i nerazumijevanje
 • Šta čovjek ili žena treba da učine da postanu vračari - sihirbazi
 • Pitanje upućeno Šejhul-Islamu ibn Tejmiji i njegov odgovor u vezi sa “varljivim“ sihrom
 • Iluzorni trikovi uz pomoć šejtana koji sadrže šejtanske i mušričke aktivnosti
 • Stav Šejha Muhameda el-Emina
 • Meleci Harut i Marut
 • Naučiti kako rastaviti muža i ženu
 • Jedino Allahovom dozvolom se može nekome donijeti korist ili naštetiti
 • Vračari samo uče što će im naštetiti
 • Sihirbazi nemaju udjela na Ahiretu
 • Vračari prodaju svoje duše
 • Neki znakovi i obilježja po kojima se vračari, sihirbazi i čarobnjaci mogu prepoznati
 • Znakovi po kojima se sihirbazi prepoznaju
Poglavlje IV str 149 - 165
Urok
 • Urok očiju
 • Dokazi da je djelovanje urokljivog oka stvarno
 • Vrste i simptomi urokljivog oka
 • Podjela znakova i simptoma uticaja urokljivog oka
 • Liječenje djelovanja urokljivog oka
Poglavlje V str 165 - 183
Puštanje krvi (hidžama)
 •  Šta je hidžama?
 • Hidžama u islamskoj tradiciji
 • Da li hidžama (puštanje krvi) liječi svaku bolest?
 • Hidžama je sunnet (praksa Poslanika Muhammeda alejhisselam)
 • Puštanje krvi (hidžama) je preventivna medicina
 • Bolesti za koje se radi hidžama
 • Glavobolja
 • Sihr
 • Trovanje
 • Iščašenja / povrede
 • Hidžama tokom posta i u ihramu
 • Područja na tijelu za hidžamu
 • Hidžama na udolini na potiljku
 • Hidžama za žene
 • Kako raditi hidžamu?
 • Suha hidžama
 • Suha masaža
 • Puštanje krvi - hidžama
 • Vrste hidžama
 • Hidžama u bolesti
 • Efekat hidžame na tijelo
 • Efekti hidžame
 • Šta činiti nakon hidžame?
 • Hidžama i uticaj džina i šejtana na ljudsko zdravlje
 • Hidžama i šejtanske vesvese
Poglavlje VI str 183 - 215
Rukja (duhovno liječenje)
 • Šta je rukja?
 • Realnost sihra
 • Dokazi iz Kur’ana i Sunneta
 • Sura Fatiha je rukja
 • Sure Felek i Nas
 • Ajetul-Kursijj
 • Dva zadnja ajeta sure El-Bekara kao rukja
 • Neke dove
 • Ajeti koji se najčešće uče u rukji
 • Sura El-Fatiha
 • Ajeti sure El-Bekare: 1-5, 102, 109, 163-164, 222, 255, 266, 285-286
 • Ajeti sure Ali Imran: 18-19, 26-27, 190-200
 • Ajeti sure En-Nisaa – 54, 56, 168-169
 • Ajeti sure El-E’raf – 54, 179
 • Ajeti sure El-Enfal – 50-51
 • Ajeti sure Ibrahim – 15-17, 42-52
 • Ajeti sure El-Isra – 81-82
 • Ajeti sure El-Kehf – 39-41
 • Ajeti sure Merjem – 68-72
 • Ajeti sure Hadždž – 19-22
 • Ajeti sure El-Mu’minun – 97-108, 115-116
 • Ajet sure En-Nur - 35
 • Ajeti sure Ja-sin – 1-12
 • Ajeti sure Es-Saffat – 1-10, 158
 • Ajeti sure Ed-Duhan – 43-49
 • Ajeti sure El-Ahkaf – 29-32
 • Ajet sure Muhammed – 4
 • Ajet sure El-Feth – 29
 • Ajeti sure Er-Rahman – 1-13, 33-36
 • Ajeti sure El-Vakia – 41-56
 • Ajeti sure El-Hašr – 21-24
 • Ajeti sure El-Kalem – 51-52
 • Ajeti sure El-Hakkah – 19-37
 • Ajeti sure El-Džin – 1-11
 • Ajet sure El-Burudž - 10
 • Sura Et-Tarik
 • Sura Zil-Zal
 • Sura El-Kafirun
 • Sura El-Ihlas
 • Sura El-Felek
 • Sura El-Nas
Poglavlje VII str 215 - 223
Maslinovo ulje, sidr i kostus
 • Masline i maslinovo ulje
 • Sidr
 • Liječenje sihra i djelovanja urokljivog oka koristeći lišće sidra
 • Korišćenje sidra
 • Kostus (Qist)
 • Morski kostus (Qust al-Bahri) i kostus indijskog drveta (‘Oud al-Hindi ili Qust al-Hindi)
 • Kako se uzima kostus
 • Liječenje sihra kostusom
 • Kako dati kapi od indijskog kostusa?
Literatura str 223
Literatura