Čitanje knjige

 

Maslinovo ulje, sidr i kostus


Poglavlje VII

Sidr

Liječenje sihra i djelovanja urokljivog oka koristeći lišće sidra

Svi njegovi dijelovi imaju ljekovitu vrijednost. Listovi se koriste kao biljni šampon, za liječenje peruti, vašaka, otečenih očiju, gojaznosti… Pomiješani sa toplom vodom listovi se koriste za čišćenje tijela, jer su dezinfekciona sredstva, a ulje iz smole je dezodorans. Njegov pepeo se koristi za liječenje
zmijskih ujeda. Otkriveno je da njegovi plodovi imaju veoma veliku energetsku vrijednost. Njegove sjemenke su bogate proteinima; listovi su bogati kalcijumom, gvožđem i magnezijumom. Korijen i kora se također koriste u raznim medicinskim preparatima.

Sidratul-munteha je mjesto gdje je Poslanik, alejhisselam, vidio Džibrila kada je bio na Miradžu:

On ga je i drugi put vidio, kod Sidretul-muntehaa, kod kojeg je džennetsko prebivalište, kad je Sidru pokrivalo ono što
je pokrivalo – pogled mu nije skrenuo, nije prekoračio, vidio je najveličanstvenija znamenja svoga Gospodara. 
(Kur’an, 53:13-18)

Dio preveden ovdje kao – kad je Sidru pokrivalo ono što je pokrivalo, objašnjen je u hadisu koji bilježi Buhari od Ebu Zerra u kome Muhammed, alejhisselam, kaže: “Bilo je prekriveno bojama, ne znam kojim…“

Prema hadisu od Ebu Saida i Ibn Abbasa, on je rekao: “Bilo je prekriveno melekima.“

U Muslimovom Sahihu stoji: “Kada je bilo prekriveno tim čime je bilo prekriveno Allahovom naredbom, promijenilo se i nema Allahovog stvorenja koje može opisati njegovu ljepotu.“

U poznatom hadisu o Miradžu Muhammed, alejhisselam, kaže da je, kada ga je Džibril podigao u nebesa, po Allahovoj naredbi išao od jednog neba do drugog dok nije došao do sedmog neba, te je rekao: “Onda sam odveden do Sidratul-munteha; njegovi plodovi su kao vrčevi Hadžera, a lišće poput slonovskih ušiju. Reče: ‘Ovo je Sidratul-munteha.’“ (Buhari, 3598)

Razlog zašto se zove Sidratal-muntaha – Prenosi Ibn Mesud, a bilježi imam Muslim: “Tu zastaje (jentehi) sve što dolazi sa zemlje, odatle se uzima, a i što ide dolje, to se zaustavlja i odatle preuzima.“ En-Nevevi kaže: “To se zove Sidratul-munteha jer znanje meleka prestaje na tom mjestu, niko nije otišao dalje od toga, osim Allahov Poslanik, alejhisselam.“