Čitanje knjige


Rukja (duhovno liječenje)


Poglavlje VI

Šta je rukja?

Rukja u islamu podrazumijeva učenje Kur’ana, zikr i dove koje se koriste za liječenje različitih vrsta bolesti.

Postoje dvije vrste rukje:

 • Rukja šer’ija الرقئ الشرعية
 • Rukja širkijja الرقئ الشركية 

 

Nekoliko uvjeta treba ispuniti da bi rukja bila ispravna i u skladu sa šerijatskim propisima, odnosno da bi bila Rukja šer’ija. Ibn Hadžer el-Eskalani kaže da postoji konsenzus uleme da se rukja može koristiti za liječenje ako su ispunjeni sljedeći uvjeti:

 • Mora uključiti učenje Kur’ana, Allahova, dželle šanuhu, imena i svojstva.
 • Mora biti na arapskom ili odgovarajuće značenje na drugim jezicima.
 • Mora postojati uvjerenje da se nema koristi od rukje kao takve, nego da Allah, dželle šanuhu, odlučuje hoće li od rukje u datom momentu biti koristi ili ne, hoće li pomoći određenoj osobi ili ne. Osoba kojoj se uči rukja mora biti propisno obučena i čista i rukja se mora učiti na čistom mjestu, a ne na mjestu koje ne ispunjava uvjete čistoće po šerijatskim propisima.

 

Ako rukja ispunjava navedene uvjete i ne sadrži ništa što može imati veze sa širkom ili kufrom, onda je takva rukja dozvoljena.

Rukja širkijja je rukja koja podrazumijeva aktivnosti širka ili kufra, odnosno traženja pomoći od džina ili šejtana da bi se nekome “pomoglo“. Takva vrsta rukje nikome ne pomaže i nanosi još veću štetu i uzrokuje dodatni bol. Takva vrsta rukje je zabranjena, haram, i ona obično podrazumijeva proricanje, gatanje, astrologiju, horoskope, sujevjerje, zapise i hamajlije. 

 

Uslovi koje osoba koja liječi Kur’anom (učenjem rukje) treba ispunjavati:

 • soba koja liječi Kur’anom treba da ima ispravno vjerovanje bazirano na Kur’anu i Sunnetu i da se kloni nevaljalih djela, griješenja, širka i kufra.
 • Osoba mora biti iskrena u obožavanju Allaha, dželle šanuhu, i mora imati iskren nijet u liječenju ljudi.
 • Osoba mora biti čvrsta u pokornosti Allahu, dželle šanuhu, i kloniti se svega što je zabranjeno.
 • Osoba se mora kloniti nečistih i nepristojnih mjesta i situacija koje ga mogu navesti na nešto što je zabranjeno, npr. osamljivanje sa ženom i slično.
 • Osoba mora čuvati interese svojih pacijenata i čuvati njihove tajne.
 • Osoba koja uči rukje mora pozivati u islam i vjerovanje u Allaha, dželle šanuhu, i davati savjete o tome šta je Allah, dželle šanuhu, naredio, a šta zabranio.
 • Osoba treba poznavati stanje oboljelog i historiju bolesti.
 • Osoba treba imati znanje o džinima tako da mu džini ne naštete ili zaprijete tokom liječenja. Jedan učenjak je rekao: ‘Učenje sura En-Nas, El-Felek, zatim spominjanje Allahovih imena je lijek za dušu. Stoga, ako je to na jeziku iskrene i pravedne osobe onda će, uz Allahovu pomoć, ozdravljenje doći.’

 

Uslovi koje treba ispunjavati osoba kojoj se uči rukja:

 • Mora imati potpuno uvjerenje da i šteta i korist dolaze Allahovim određenjem.
 • Mora biti strpljiva.

 

Karakteristike rukje Eš-Šer’ijje:

 • Mora sadržavati Allahov govor (Kur’an), Njegova imena i svojstva ili hadis Muhammeda, alejhisselam.
 • Mora biti na arapskom, ili njeno značenje na nekom drugom jeziku.